Friday, 24/01/2020 - 19:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vọng Thê

Tổng kết phong trào Thi đua chuyên đề “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016”

Sáng ngày 19/8/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016”.
Tổng kết phong trào Thi đua chuyên đề “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016”
Sáng ngày 19/8/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016”.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh; tập thể Ban Giám đốc Sở, Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Hiệu trưởng của 47 trường THPT trực thuộc Sở; Giám đốc các Trung tâm GDTX và 20 học sinh có tổng số điểm thi cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016. 

Hội nghị đã nhất trí với đánh giá chung về đợt thi đua chuyên đề lần này là:

- Với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của tỉnh đạt 90,77% (tăng 16,36% so với năm 2015), khối GDTX đạt 63,81% (tăng 35,47% so với năm 2015), đến nay, có thể khẳng định rằng đợt phát động phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016” của ngành Giáo dục đã thành công tốt đẹp; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thi đua mà Ngành đã đăng ký với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;

- Thông qua đợt phát động thi đua chuyên đề lần này, giúp cho cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình; đặc biệt là đã tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phụ đạo học sinh yếu kém lớp 12;

- Kết thúc đợt thi đua chuyên đề, ngành đã phát hiện được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có nhiều biện pháp, sáng kiến hay, góp phần tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đợt thi đua; đây là những bông hoa tươi thắm, những tấm gương sáng để cán bộ, giáo viên toàn ngành học tập và noi theo;

- Chính từ sự thành công rất tốt đẹp của đợt thi đua chuyên đề lần này đã góp phần to lớn cho toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016; qua đây giúp cho ngành có thêm bài học kinh nghiệm trong việc phát động các phong trào thi đua chuyên đề khác vào thời gian tới.

Tuy nhiên, qua đợt thi đua, Hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế là:

- Một số trường học chưa thực sự gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; vẫn còn một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm túc đợt thi đua, chưa có biện pháp thật hữu hiệu để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất;

- Công tác truyền thông về đợt phát động phong trào thi đua ở một số đơn vị vẫn còn có những hạn chế nhất định, chưa khơi dậy được sự tham gia tích cực, đồng bộ của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn cơ quan đơn vị; việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức;

- Một số đơn vị khi đăng ký thi đua còn mang tính chủ quan, chưa tổ chức khảo sát, nắm chắc năng lực thực tế của học sinh làm cơ sở để đăng ký tỷ lệ đậu tốt nghiệp sát đúng và phù hợp.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là:

- Do cấp ủy, lãnh đạo của một số đơn vị và một bộ phận cán bộ giáo viên chưa nhận thức thực sự đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt thi đua chuyên đề lần này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành;

- Một số đơn vị vẫn còn xem nhẹ công tác Thi đua - Khen thưởng, chưa coi công tác này là động lực to lớn để thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiện vụ chính trị được giao.

Từ kết quả tốt đẹp của đợt phát động phong trào thi đua chuyên đề, Ngành  rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, thủ trưởng các đơn vị cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thống nhất hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua chuyên đề nói riêng; cần coi trọng và gắn phong trào thi đua của đơn vị với phong trào thi đua chung của toàn ngành.

Hai là, khi xây dựng chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn thi đua và các biện pháp thực hiện phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị và đảm bảo tính khả thi cao nhất. Đặc biệt khi xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua nhất thiết trong đó phải đảm bảo đồng bộ 04 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ba là, thủ trưởng các đơn vị cần làm tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác Thi đua - Khen thưởng; trong đó coi trọng công tác phối hợp, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện các điền hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt từ đó tạo ra sự lan tỏa rộng khắp trongcơ quan, đơn vị và toàn ngành.

Bốn là, tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua ở tất các đơn vị, từ đó mới đảm bảo việc bình xét thi đua mới đảm bảo chính xác và thực chất. Thường xuyên chấn chỉnh những lệch lạc, yếu kém để kịp thời có biện pháp khắc phục.

Năm là, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; bình xét thi đua phải đảm bảo khách quan, dân chủ, công tâm, khen đúng người, đúng việc; chú trọng đến khen thưởng chuyên đề, đột xuất để khuyến khích, đông viên cán bộ, nhà giáo và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Sáu là, tăng cường sự phối hợp, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để thúc đẩy phong trào thi đua. Sự tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của các đơn vị sẽ làm cho phong trào thi đua chung của toàn ngành ngày càng sâu rộng.

Tổng kết đợt phát động phong trào thi đua, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Giám đốc Sở GDĐT tặng Giấy khen cho 22 tập thể và 63 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua; tặng Giấy khen cho 20 học sinh có tổng số điểm thi cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016./.

Bài viết Phạm Văn Căn, Phó Trưởng phòng CTTT - Sở GDĐT

Một số hình ảnh trong hội nghị

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 01 : 127
Năm 2020 : 127